Området har store muligheter for ulike typer småviltjakt. Jaktkort selges hos Inatur.

Småviltjakt

Elgjakt i Fron Statsalmenning med flott terreng og store områder. Kjøp jaktkort hos Inatur.

Elgjakt

Stangfiske i Fron statsalmenning. Mange fjellvann og bekker/elver med god ørretbestand.

Fiske

Vi har to hytter for utleie: Notstulhytta og Krokåtbekkbua. De ligger i naturskjønne omgivelser.

Hytter

Åtebu

rev paa aate

Enkel, liten åtebu for deg som har kjøpt smårovviltkortet i Fron statsalmenning. 
Åtebua ligger i Hinøgelslia i Fron statsalmenning. Åtebua er i privat eie men disponeres av fjellstyret som en ny prøveordning under revejakt i perioden 16.02 - 15.04.

Les mer

Rypejakta høsten 2018, Utvidet rypejakta, til og med 23.12

 

smaaviltjaktRypetakseringen i Børkdalen først i august  estimerer ca 30 liryper pr km2. Det er bra kyllingproduksjon i år, men etter mange år med svak produksjon så vil man være forsiktig med uttak i år også.
 
 For jaktsesongen 2018 gjelder følgende:
Alle korttyper får kvote på 2 ryper pr. dag, max sesongkvote; 7 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype slått sammen). 
 
Siste jaktdag etter rype er forlenget,  til og med 23.12. gjelder også sesongkort. Noen flere dagskort er lagt ut på Inatur, samt 10 ekstra sesongkort. Oppdatert 21.09 for salg etter vedtak i fjellstyremøte den 20.09.
Jakt på orrfugl og storfugl reguleres ikke.
Første mann til mølla prinsippet.
 
Sau og storfe vil i høst bli gående ute mye lengre enn normalt for å kompensere for tørkesommereren. Det er derfor viktig at det bare brukest sauerene hunder i samband med jakt.

 

Vinterjakt elg

6- dagers kort for trekkelgjakt i januar/ februar 2018 kan kjøpes fra 15.01.2018 kl. 0900 på Inatur.

Jaktperiodene er 16.01 - 21.01,   23.01 - 28.01, og 30.01 - 04.02. 2018.

Første mann til mølla prinsippet.

Hovedjeger betaler kr. 1000,-, jaktlagsmedlemmer kr. 500,-. I tillegg kommer oppgjøret på kr. 60,- pr kilo, og kommunal fellingsavgift.

 

https://www.inatur.no/storviltjakt/5294a395e4b031cb9b1505c2/6-dagerskort-pa-elg-vinterjakt-2018-finnbolslia-stygglia-i-fron

 

 

 

Minst 574 elg, ut fra Murudalen våren 2017

07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 574 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2017. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen - Snubblia - Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre, og Kjell Elserud er engasjert til registreringen.

 

Fjellstyrene - Forvaltere av norske fjell i 100 år

mai juni 2015 042

Fron Statsalmenning er den usolgte delen av den gamle Espedalen almenning. Dagens rettslige status bygger i hovedsak på Høyesterettsdommer av 13.oktober 1925 og 18.september 1971. Totalarealet er på ca 129.500 daa.

Området byr på flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret har to utleiehytter og en åpen bu. I nærheten av statsalmenningen er det mange overnattingsmuligheter: