Området har store muligheter for ulike typer småviltjakt. Jaktkort selges hos Inatur.

Småviltjakt

Elgjakt i Fron Statsalmenning med flott terreng og store områder. Kjøp jaktkort hos Inatur.

Elgjakt

Stangfiske i Fron statsalmenning. Mange fjellvann og bekker/elver med god ørretbestand.

Fiske

Vi har to hytter for utleie: Notstulhytta og Krokåtbekkbua. De ligger i naturskjønne omgivelser.

Hytter

Vinterjakt elg

6- dagers kort for trekkelgjakt i januar/ februar 2018 kan kjøpes fra 15.01.2018 kl. 0900 på Inatur.

Jaktperiodene er 16.01 - 21.01,   23.01 - 28.01, og 30.01 - 04.02. 2018.

Første mann til mølla prinsippet.

Hovedjeger betaler kr. 1000,-, jaktlagsmedlemmer kr. 500,-. I tillegg kommer oppgjøret på kr. 60,- pr kilo, og kommunal fellingsavgift.

 

https://www.inatur.no/storviltjakt/5294a395e4b031cb9b1505c2/6-dagerskort-pa-elg-vinterjakt-2018-finnbolslia-stygglia-i-fron

 

 

 

Rypejakta høsten 2017

 

smaaviltjaktFron fjellstyre ser, med bakgrunn i takseringsresultatet, at kyllingproduksjon er bedre enn på 
mange år. Etter flere år med høyt jakttrykk og nedgang i kyllingproduksjon ser en nå en 
bedring. Likevel er voksentetthet noe mindre en fjoråret. Det er derfor nødvendig å skjerme 
bestanden mot høyt jakttrykk også i år, slik at bestanden kan byggest opp.
For andre jaktbare arter er det en normalsesong.
 
For jaktsesongen 2017 gjelder følgende:
1. Alle korttyper får en kvote på 1 rype pr. dag (fjellrype og lirype slått sammen), max sesongkvote; 6 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype slått sammen). 
All rypejakt avsluttes innen 15.oktober på alle korttyper for både innenbygds og utenbygds.
 2. Jaktkortsalget for utenbygds reguleres slik: 
Antall småviltjaktkort i periodene 15-19.09, 20-24.09 og 25-29.09 settas til:
10 kort for hver periode for området øst for Olstappen,( felt Ia og Ib Børkdalen, Hattdalen). 
5 kort for hver periode for området vest for Olstappen, (elt IIb,c,d). 
 Antall sesongkort for utenbygds uten hund, 20 kort.
Dagskortsalget for utenbygds gjeldende fra 30.09:
 4 kort med hund pr. dag øst for Olstappen (felt Ia og IB Børkdalen/Hattdalen),
  2 kort med hund pr. dag vest for Olstappen (feltII b,c,d,) 
  4 kort til utenbygdsboende uten hund gjeldende for hele statsalmenningen.
 
3. Småviltjaktkortet, som omfattar alle jaktbare småviltarter, oppretthaldas som et tilbod i jaktsesongen sjølv om jakt på rype  avsluttest innen 15.10.17.
Jakt på orrfugl og storfugl reguleres ikke.
4. Salgstart på Inatur for småviltjaktkorta blir fredag 01.09.2017.
 

 

Minst 574 elg, ut fra Murudalen våren 2017

07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 574 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2017. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen - Snubblia - Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre, og Kjell Elserud er engasjert til registreringen.

 

Åtebu

rev paa aate

Enkel, liten åtebu for deg som har kjøpt smårovviltkortet i Fron statsalmenning. 
Åtebua ligger i Hinøgelslia i Fron statsalmenning. Åtebua er i privat eie men disponeres av fjellstyret som en ny prøveordning under revejakt i perioden 16.02 - 15.04.

Les mer

Fjellstyrene - Forvaltere av norske fjell i 100 år

mai juni 2015 042

Fron Statsalmenning er den usolgte delen av den gamle Espedalen almenning. Dagens rettslige status bygger i hovedsak på Høyesterettsdommer av 13.oktober 1925 og 18.september 1971. Totalarealet er på ca 129.500 daa.

Området byr på flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret har to utleiehytter og en åpen bu. I nærheten av statsalmenningen er det mange overnattingsmuligheter: