smaaviltjakt

Salgsstart blir fredag 01.09.17. kl. 0900. på Inatur.

Kvoter og antall kort blir endelig bestemt medio august, etter at rypetakseringen er ferdig.