smaaviltjaktRypetakseringen i Børkdalen først i august  estimerer ca 30 liryper pr km2. Det er bra kyllingproduksjon i år, men etter mange år med svak produksjon så vil man være forsiktig med uttak i år også.
 
 For jaktsesongen 2018 gjelder følgende:
Alle korttyper får kvote på 2 ryper pr. dag, max sesongkvote; 7 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype slått sammen). 
 
Siste jaktdag etter rype er 15.oktober. gjelder også sesongkort.
Jakt på orrfugl og storfugl reguleres ikke.
Salgstart på Inatur for småviltjaktkorta blir fredag 31.08.2018., kl. 0900. Første mann til mølla prinsippet.
 
Sau og storfe vil i høst bli gående ute mye lengre enn normalt for å kompensere for tørkesommereren. Det er derfor viktig at det bare brukest sauerene hunder i samband med jakt.