smaaviltjaktFron fjellstyre ser, med bakgrunn i takseringsresultatet, at kyllingproduksjon er bedre enn på 
mange år. Etter flere år med høyt jakttrykk og nedgang i kyllingproduksjon ser en nå en 
bedring. Likevel er voksentetthet noe mindre en fjoråret. Det er derfor nødvendig å skjerme 
bestanden mot høyt jakttrykk også i år, slik at bestanden kan byggest opp.
For andre jaktbare arter er det en normalsesong.
 
For jaktsesongen 2017 gjelder følgende:
1. Alle korttyper får en kvote på 1 rype pr. dag (fjellrype og lirype slått sammen), max sesongkvote; 6 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype slått sammen). 
All rypejakt avsluttes innen 15.oktober på alle korttyper for både innenbygds og utenbygds.
 2. Jaktkortsalget for utenbygds reguleres slik: 
Antall småviltjaktkort i periodene 15-19.09, 20-24.09 og 25-29.09 settas til:
10 kort for hver periode for området øst for Olstappen,( felt Ia og Ib Børkdalen, Hattdalen). 
5 kort for hver periode for området vest for Olstappen, (elt IIb,c,d). 
 Antall sesongkort for utenbygds uten hund, 20 kort.
Dagskortsalget for utenbygds gjeldende fra 30.09:
 4 kort med hund pr. dag øst for Olstappen (felt Ia og IB Børkdalen/Hattdalen),
  2 kort med hund pr. dag vest for Olstappen (feltII b,c,d,) 
  4 kort til utenbygdsboende uten hund gjeldende for hele statsalmenningen.
 
3. Småviltjaktkortet, som omfattar alle jaktbare småviltarter, oppretthaldas som et tilbod i jaktsesongen sjølv om jakt på rype  avsluttest innen 15.10.17.
Jakt på orrfugl og storfugl reguleres ikke.
4. Salgstart på Inatur for småviltjaktkorta blir fredag 01.09.2017.