smaaviltjaktRypetakseringen i Børkdalen først i august  estimerer ca 30 liryper pr km2. Det er bra kyllingproduksjon i år, men etter mange år med svak produksjon så vil man være forsiktig med uttak i år også.
 
 For jaktsesongen 2018 gjelder følgende:
Alle korttyper får kvote på 2 ryper pr. dag, max sesongkvote; 7 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype slått sammen). 
 
Siste jaktdag etter rype er forlenget,  til og med 23.12. gjelder også sesongkort. Noen flere dagskort er lagt ut på Inatur, samt 10 ekstra sesongkort. Oppdatert 21.09 for salg etter vedtak i fjellstyremøte den 20.09.
Jakt på orrfugl og storfugl reguleres ikke.
Første mann til mølla prinsippet.
 
Sau og storfe vil i høst bli gående ute mye lengre enn normalt for å kompensere for tørkesommereren. Det er derfor viktig at det bare brukest sauerene hunder i samband med jakt.