16/5 2018

Høringsforslag sendes til Nord-og Sør-Fron kommune for uttalelse, samt legges ut på hjemmesiden for høring i 3 uker. Se hele dokumentet under.

pdfSak 11 2018. Høringsfrist 7.juni 2018. Endring av enkelte fiskeregler Fron statsalmenning.pdf191.89 KB