jaktElgjakt i Fron statsalmenning.

Elgjaktfeltene:

Hinøgelslia : To jaktlagsperioder; 25/9 - 09.10 og 11.10 - 31.10.

Baklia: 25.09 - 31.10.

Børkdalen: 25.09 - 31.10

Jaktfeltene blir lyst ut på Inatur.no i april 2018.

I tillegg er det mulighet for trekkelgjakt i desember og januar som også lyses ut senhøstes det enkelte år på Inatur etter "første mann til mølla prinsippet".