Området har store muligheter for ulike typer småviltjakt. Jaktkort selges hos Inatur.

Småviltjakt

Elgjakt i Fron Statsalmenning med flott terreng og store områder. Kjøp jaktkort hos Inatur.

Elgjakt

Stangfiske i Fron statsalmenning. Mange fjellvann og bekker/elver med god ørretbestand.

Fiske

Vi har to hytter for utleie: Notstulhytta og Krokåtbekkbua. De ligger i naturskjønne omgivelser.

Hytter

Rypejakta høsten 2019.

 

smaaviltjakt

Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort. 

Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.

Det er generelt lite fugl og lav produksjon i år, Takseringene i Børkdalen viste 13,8 liryper pr. km2 og produksjon på 2 kylinger pr kull i snitt. 

Minst 627 elg, ut fra Murudalen våren 2019

07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 627 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2019. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen - Snubblia - Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre. 

Fjellstyrene - Forvaltere av norske fjell i 100 år

Fin fiskekveld ved Slangselva

20160701 211815.jpg Fiskekonkurranse

Den 01.07.16 ble det arrangert fiskekonkurranse for unger og voksne ved Slangselva.

36 personer deltok.

Fin kveld med bål, kaffekos og enkelte fiskefangster ble det også.

 

Grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark

Nytt fra 2015 er at det er fjellstyret som gir grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark, etter gitte dispensasjoner fra kommunen.

Fjellovens § 12.3 ledd har følgende ordlyd: "Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsalmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle almenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka".

 

mai juni 2015 042

Fron Statsalmenning er den usolgte delen av den gamle Espedalen almenning. Dagens rettslige status bygger i hovedsak på Høyesterettsdommer av 13.oktober 1925 og 18.september 1971. Totalarealet er på ca 129.500 daa.

Området byr på flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret har to utleiehytter og en åpen bu. I nærheten av statsalmenningen er det mange overnattingsmuligheter: