Området har store muligheter for ulike typer småviltjakt. Jaktkort selges hos Inatur.

Småviltjakt

Elgjakt i Fron Statsalmenning med flott terreng og store områder. Kjøp jaktkort hos Inatur.

Elgjakt

Stangfiske i Fron statsalmenning. Mange fjellvann og bekker/elver med god ørretbestand.

Fiske

Vi har to hytter for utleie: Notstulhytta og Krokåtbekkbua. De ligger i naturskjønne omgivelser.

Hytter

Gaveboksen med gratis fiske i 100 år ble funnet av Philipp Rüfer (9 år) fra Tyskand !

 

Fjellstyrene fyller 100 år i 2020. For å markere jubileet gir fjellstyrene bort 100 stk. 100-årsgaver.
En av dissse var i Fron statsalmenning. Det dreier seg om gratis stangfiske i 100 år for en person i den lokale statsalmenning. 
 
 
Gaveboksen i Fron statsalmenning var opplyst  lokalisert til området Slangen - Olstappen -Espa.
Den heldige finner var den ivrige fiskeren Philipp Rüfer (9 år) fra Tyskland. Han og familien var på Norgesferie og bodde på Skåbu hyttegrend.

Minst 794 elg, ut fra Murudalen våren 2020

07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 794 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2020. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen - Snubblia - Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre. 

Elgmerkeprosjekt og beiteundersøkelser

IMG 20200313 100716

I vinter har 27 elger blitt utstyrt med GPS-sendere som ledd i det nye elgmerkeprosjektet 'Elgen i Oppland'.
 
Av dette er det 11 okser og 16 kyr.  8 av disse er merket i Gausdal Vestfjell, resten i områdene Sjodalen, Murudalen og Randsverk. 
 
«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA). 
 

Rypejakta høsten 2020.

 

smaaviltjakt
Det er litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei, men ikke noe mere enn det. Det kan jaktes, men da med begrensninger i uttak.

Takseringene i Børkdalen viste 18,2 liryper pr. km2 og produksjon på 2,9 kyllinger pr kull i snitt.

Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort.

Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.


Kortsalget starter 28.08.2020 kl. 0900 på Inatur.

 

Fjellstyrene - Forvaltere av norske fjell i 100 år

mai juni 2015 042

Fron Statsalmenning er den usolgte delen av den gamle Espedalen almenning. Dagens rettslige status bygger i hovedsak på Høyesterettsdommer av 13.oktober 1925 og 18.september 1971. Totalarealet er på ca 129.500 daa.

Området byr på flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret har to utleiehytter og en åpen bu. I nærheten av statsalmenningen er det mange overnattingsmuligheter: