I vinter har 27 elger blitt utstyrt med GPS-sendere som ledd i det nye elgmerkeprosjektet 'Elgen i Oppland'.

 
Av dette er det 11 okser og 16 kyr.  8 av disse er merket i Gausdal Vestfjell, resten i områdene Sjodalen, Murudalen og Randsverk. 
 
«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA). 
 
NINA står ansvarlige for prosjektet og ledes av Christer M Rolandsen som prosjektleder. Formålet med prosjektet er bl.a å kartlegge trekk og arealbruk til elgen innenfor dette området. Det skal i prosjektet også undersøkes beitetrykk og beitegrunnlag basert på taksering av beiteplanter ute i felt og miljø-DNA analyse av møkk og vomprøver.
 
Det skal merkes totalt 50 elger i prosjektet. De resterende dyrene skal merkes vinteren 2021.
  

20151111 114519 IMG 20200313 094908

IMG 20200313 100716

IMG 20200313 094112

 

 

 

IMG 20200313 113147