Fjellstyrene fyller 100 år i 2020. For å markere jubileet gir fjellstyrene bort 100 stk. 100-årsgaver.
En av dissse er i Fron statsalmenning. Det dreier seg om gratis stangfiske i 100 år for en person i den lokale statsalmenning. 
 
 
Gaveboksen i Fron statsalmenning er lokalisert til området Slangen - Olstappen -Espa.