07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 794 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2020. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen - Snubblia - Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre.