smaaviltjakt
Kortsalg og eventuelle begrensninger blir bestemt i midten av august, etter rypetakseringene.


Kortsalget starter fredag 26.08.2022 kl. 0900 på Inatur.