smaaviltjakt

Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort. 

Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.

Det er generelt lite fugl og lav produksjon i år, Takseringene i Børkdalen viste 13,8 liryper pr. km2 og produksjon på 2 kylinger pr kull i snitt.