smaaviltjakt
Det er litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei, men ikke noe mere enn det. Det kan jaktes, men da med begrensninger i uttak.

Takseringene i Børkdalen viste 18,2 liryper pr. km2 og produksjon på 2,9 kyllinger pr kull i snitt.

Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort.

Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.


Kortsalget starter 28.08.2020 kl. 0900 på Inatur.