smaaviltjakt

Rypetakseringene først i august legges til grunn for hva som blir lagt ut av kortsalg på rype samt jaktkvoter.

Kortsalget starter 28.08.2020 kl. 0900 på Inatur.