20151023 134018

Fron statsalmenning ligger i Nord-og Sør-Fron kommuner vest for Gudbrandsdalen ved fjellbygda Skåbu. Statsalmenningen strekker seg fra grensa mot nedre Heimdalen i vest og østover til Rutenfjellet og Børkdalen. Fron fjellstyre forvalter etter Fjellova, bruksrettene til seter og beite, samt jakt, fangst og fiske i Fron statsalmenning. Totalarealet er på 129 500 dekar.

Skogen i Fron statsalmenning blir forvalta som bygdealmenning, med eget almenningsstyre. Statskog SF er grunneier. 

De viktigste oppgavene for fjellstyret er å administrere bruken og utnyttingen av statsalmenningen til beste for de med bruksrett og allmennheten, på en måte som fremmer næringslivet i bygda, og som tar omsyn til naturvern - og friluftsinterressene. Inntektene til fjellstyret går inn i "fjellkassa".

For Fron fjellstyre er de største inntektspostene elgjakt, småviltjakt, fiske  og refusjon for oppsynsoppgaver. 

Fjelloppsyn/ sekretær/ daglig leder:
Harald Bolstad, tlf.: 61292915 / 99275114 
Besøksadresse: 2643 Skåbu - E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Nyheter fra fjellnorge

22. september 2021

Opoint AS
  • Småviltjakta vidare sesongen 2021/22. (Vågå Fjellstyre)
    Grunna tilbakemeldingane etter dei fyrste jaktdagane har Vågå fjellstyre dessverre funne det nødvendig å stoppe det planlagte frie kortsalget for utanbygds (frå 30.09) fram til ein får enno betre oversikt over korleis rypebestanden er. Kortsalget for utanbygds frå 30.09 er difor stoppa, i fyrste omgang fram til 27.09.21, da det vil koma ei endeleg avklaring. Vi vil bruke dei næraste dagane til å innhente meir informasjon, før fjellstyret tek ei endeleg avgjerd. Det kan vera aktuelt å frede enkeltartar (li- og fjellrype), eller all småviltjakt kan bli avslutta tidlegare enn planlagt. Evt. reguleringar vil sjølvsagt gjelde alle jegerar, både innan-, og utanbygds. Innanbygds som løyser sesongkort må difor vera klar over at det kan bli endringar i jaktopplegget. Opplysningar omkring evt. tilbakebetaling, jakt på andre artar mm. kjem innan same dato om det viser seg at jakta blir avslutta tidlegare enn varsla. Jakta går som planlagt fram t.o.m. 29.09.
  • Fjelloven må innføres i nord (Ságat)
    Solberg-regjeringa har lenge sabotert klare signaler fra Stortinget og domstolene om at fjelloven også må gjøres gjeldende for Nordland og Troms.
  • Lokal forvaltning av utmarka i Nordland og tidligere Troms som resten av landet (Avisa Nordland)
    Regjeringen har besluttet å starte opp arbeidet med ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms.