jaktElgjakt i Fron statsalmenning.

Elgjaktfeltene:

Hinøgelslia : To jaktlagsperioder; 25/9 - 09.10 og 11.10 - 31.10.

Baklia: 25.09 - 31.10.

Børkdalen: 25.09 - 31.10

Jaktfeltene er leid ut for perioden 2018 - 2021.